Om oss

Fauna KF er en profesjonell førstelinje ovenfor bedrifter og etablerere i Fauske kommune. Foretaket besitter kompetanse og kapasitet til å være et bindeledd mellom det regionale og nasjonale virkemiddelsystemet.

Fauna KF er en prosjektorganisasjon som påtar seg tyngre utviklingsoppgaver i regional sammenheng og i samarbeid med de andre Salten-kommunene og fylkeskommunen.

Fauna KF skal bidra til utvikling av nye arbeidsplasser gjennom eksisterende næringsliv og nyetableringer.

15.03.2021

 

Fauske kommune er eier av foretaket, og valg av styre er derfor lagt til kommunestyret. Styrets representanter velges for to år. Det er ikke personlige varamenn, men det velges to varamenn som trer inn i styret ved forfall av de faste medlemmene. For å skape kontinuitet, er halvparten av styret på valg hvert år.

Leder: Ståle Indregård

Nestleder: Liina Veerme

Styremedlem: Elnar Remi Holmen

Styremedlem: Hilde Elisabeth Dypaune 

Styremedlem: Tarald Sivertsen

Varaer: Bård Lyng Olsen og Kristin Eidissen

 

 

Fauna KF har 3 ansatte:
Daglig leder, Kristian Amundsen

Bakgrunn: Kristian har jobbet 15 år med bredde og toppidrett. Han har idrett og ledelsesfaglig utdannelse fra høgskole og næringsliv.

Ansvarsområde: Som daglig leder skal han jobbe med næring- og stedsutvikling i Fauske.

Kontaktinfo: kristian@faunakf.no; 90829822

 

 

Prosjektleder, Heidi Zakariassen

Bakgrunn: Heidi er sosiolog (samfunnsviter) fra Universitetet i Oslo med spesialisering innen kultur, identitet og organisasjoner. Forøvrig har hun svært variert arbeidsbakgrunn.

Ansvarsområde: I Fauna er hun prosjektledeleder, har ansvar for rådgiving i førstelinjetjeneste og er engasjert i ulike andre prosjekt.

Kontaktinfo: heidi@faunakf.no; 99868506

 

 

Prosjektleder, Mathilde Winther

Bakgrunn: Mathilde har bakgrunn fra politikken, er utdannet vernepleier og har arbeidserfaring fra helse og sosialfag. Med dette er hun godt rustet til arbeidet med ny søknad om godkjenning og etablering av Sjunkhatten Folkehøgskole. Mathilde er også kjent som gründer med etableringen av familiebdriften Han Sylte, som er lokalisert i Valnesfjord.

Ansvarsområde: I Fauna skal Mathilde lede arbeidet med konseptitvikling og søknad om godkjenning og etablering en folkehøgskole i Valnesfjord.

Kontaktinfo: mathilde@faunakf.no; 467 46 769

 

Postadresse:

Fauna KF

Postboks326

8201 Fauske

 

 

Besøksadresse:

Sjøgata 70

8200 Fauske

Martin Losvik