L

Fauna

Kommunalt foretak for næringsutvikling i Fauske

Telefon
+47 908 29 822

Epost
kristian@faunakf.no 

w

Om oss

Fauna KF er en profesjonell førstelinje ovenfor bedrifter og etablerere i Fauske kommune. Foretaket besitter kompetanse og kapasitet til å være et bindeledd mellom det regionale og nasjonale virkemiddelsystemet.

Fauna KF er en prosjektorganisasjon som påtar seg tyngre utviklingsoppgaver i regional sammenheng og i samarbeid med de andre Salten-kommunene og fylkeskommunen.

Fauna KF skal bidra til utvikling av nye arbeidsplasser gjennom eksisterende næringsliv og nyetableringer.

19.12.201611:34 Tommy Børli

Fauske kommune er eier av foretaket, og valg av styre er derfor lagt til kommunestyret. Styrets representanter velges for to år. Det er ikke personlige varamenn, men det velges to varamenn som trer inn i styret ved forfall av de faste medlemmene. For å skape kontinuitet, er halvparten av styret på valg hvert år. Nytt styre ble valgt i mai 2015.

Leder: Ståle Indregård (2 år)

Nestleder: Geir Wenberg (1 år)

Styremedlem: Hanne Løkås Veigård (2 år)

Styremedlem: Alice Brekke (1 år)

Styremedlem: Odd Emil Ingebrigtsen (2 år)

Varaer: Endre Grønnslett (1 år) og Ann-Mari Zahl (1 år)

Fauna KF har 5 ansatte:
Daglig leder, Kristian Amundsen

Bakgrunn: Kristian har jobbet 15 år med bredde og toppidrett. Han har idrett og ledelsesfaglig utdannelse fra høgskole og næringsliv.

Ansvarsområde: Som daglig leder skal han jobbe med næring- og stedsutvikling i Fauske.

Kontaktinfo: kristian@faunakf.no; 90829822

Prosjektleder, Heidi Zakariassen

Bakgrunn: Heidi er sosiolog (samfunnsviter) fra Universitetet i Oslo med spesialisering innen kultur, identitet og organisasjoner. Forøvrig har hun svært variert arbeidsbakgrunn.

Ansvarsområde: I Fauna er hun prosjektledeleder, har ansvar for rådgiving i førstelinjetjeneste og er engasjert i ulike andre prosjekt.

Kontaktinfo: heidi@faunakf.no; 99868506

Prosjektleder, Roar Hansen

Bakgrunn: Roar er utdannet maskiningeniør. Han har blant annet jobbet i Sulitjelma gruver og siste 18 år har han vært engasjert i Hammerfall dolomitt. Han kommer til FAUNA fra stillingen som daglig leder i dette selskapet.

Ansvarsområde: I Fauna skal Roar lede arbeidet med mineralsatsingen til Fauske kommune.

Kontaktinfo: roar@faunakf.no; 971 12 580

Prosjektleder, Mathilde Winther

Bakgrunn: Mathilde har bakgrunn fra politikken, er utdannet vernepleier og har arbeidserfaring fra helse og sosialfag. Med dette er hun godt rustet til arbeidet med ny søknad om godkjenning og etablering av Sjunkhatten Folkehøgskole. Mathilde er også kjent som gründer med etableringen av familiebdriften Han Sylte, som er lokalisert i Valnesfjord.

Ansvarsområde: I Fauna skal Mathilde lede arbeidet med konseptitvikling og søknad om godkjenning og etablering en folkehøgskole i Valnesfjord.

Kontaktinfo: mathilde@faunakf.no; 467 46 769

 

Prosjektleder, Jørgen Kaasen Engen

Bakgrunn: Jørgen er utdannet økonom og har tidligere jobbet som festivalprodusent, prosjektleder og kulturkonsulent. Han er lokalgutt, og er spesielt opptatt av kultur. Derfor har han tatt på seg oppgaven med å lede to spennende prosjekter gjennom Fauna. 

Ansvarsområde: I Fauna skal Jørgen lede to prosjekter. "Opplev Sulis" som er destinasjonsutviklingsprosjektet for Sulitjelma, og "Matauk" som er utviklingsprosjektet for landbruk- og reindriftsnæringen. 

Kontaktinfo: jorgen@faunakf.no; 958 53 124

Postadresse:

Fauna KF

Postboks326

8201 Fauske

 

Besøksadresse:

Sjøgata 70

8200 Fauske