Kompetanseheving

Har din bedrift behov for økt kompetanse innenfor et spesielt fagfelt?

Fauna bidrar med rådgiving som kan være knyttet til etablereropplæring, ideutvikling, knoppskyting osv. I enkelte tilfeller kreves det spesiell kompetanse som må hentes utenfor Fauna. I så måte har Fauna en god oversikt over ulike miljø og aktører som kan bidra til kompetanseheving for den enkelte.

I noen tilfeller ser vi at det er nødvendig å kjøre egne kurs innenfor et spesielt område. Da hender det at man henter inn ekstern kursholder, med spesialkompetanse innenfor feltet. Fauna sitt bidrag til å skape bærekraftige foretak med rett og god kompetanse, er viktig for å utvikle hele Fauske. Ta kontakt med oss om du har spørsmål.