Hva er Fauna?

Kort fortalt er Fauna Fauske kommunes næringsavdeling. Foretaket fungerer som bindeledd mellom næringsliv og forvaltning, og er delaktig i ulike utviklingsprosjekt i kommunen og regionen. Disse er i all hovedsak knyttet opp mot næringsutvikling, med Fauna har også vært engasjert i prosjekt rundt stedsutvikling, fordi dette henger tett sammen med næringsutvikling. Bl.a. jobbes det med å skape etableringer innen kraftforedling.

Fauna er også prosjektorganisert, ved at flere av de prosjektene Fauske kommune har ønsket å gjennomføre, er blitt lagt til foretaket. Noen av prosjektene er kortvarige, mens enkelte har lang horisont, fordi det krever tid for å få gjennomføring eller realisering.

For etablerere er Fauna et naturlig møtested, der det gis veiledning og hjelp til å knytte kontakter som kan bidra i utviklingen av eget prosjekt. Her er terskelen lav for å ta kontakt, og vi bistår med egen rådgiver.

Fauna er også rådgivende organ for næringssaker i kommunen. I tillegg er foretaket saksbehandler på saker som er knyttet til næringslivet samt næringsfondet. Vi gir også råd i så måte.