Vellykket næringslivskonferanse

De frammøtte fikk innblikk i utviklingsprosjekter og muligheten til å se på Fauske med et kritisk blikk utenfra. -En nyttig øvelse for å bli enda bedre, sier FAUNAs leder Kristian Amundsen.

Leder av Fauna KF, Kristian Amundsen, åpnet konferansen med å presentere de som arbeider i Fauna og konferansens foredragsholdere. – Vi kommer til å ha slike samlinger en til to ganger i året, sier han.

DATALAGRING
Lasse Bang, daglig leder i Arctic host, holdt et interessant innlegg om «lokalisering av datasenter i Nordland». Lasse sier folk er veldig positive på Fauske og at han får god drahjelp fra Fauna med den kompetansen som er der. Publikum gav utrykk for å være glade for at dette prosjektet er i gang og Signal meldte seg engasjert på banen med tommel opp og sa «vi er med dere!». Kristian Amundsen, leder av FAUNA mener vi må jobbe ilag – Dette er en del av framtida. Vi må være klar og vi må være på. Vi må også ha samhandling på tvers av kommunene og på tvers av regionene for å lykkes, sier han.

FAUSKE SETT UTENFRA
Arve Ulriksen holdt et engasjerende innlegg om hvordan man ser på Fauske fra utsiden. Han snakket om Fauske hotell som den sterkeste merkevaren Fauske har i Nordland og at plassen er kjent som en pendlerby hvor man finner det meste man kan forvente av en småby. Allikevel mener han at Fauske ikke er førsteprioritet for tilreisende når det kommer til handel. -Fauske er en byregion bestående av Saltdal, Sørfold og Fauske. Enten vi vil eller ikke, lever vi helt i skyggen av Bodø, og faktisk så snakker man om Fauske som en del av den store byregionen Bodø, sier han.


Uliksen stiller spørsmål om Fauske virkelig er et samferdselsknutepunkt. Han mener svaret er Nei, men at Fauske har alle mulige forutsetninger for å bli det. - En ting som er helt sikkert, er at Fauske er et sentrum i Salten – det er midt i Salten og vi har benyttet oss av dette i for liten grad. Ulriksen trekker eksempelvis fram Sulis som en underkommunisert, historisk perle med stort potensiale.


- Fauske må ha prosjekter som fungerer som et NAV i utviklingen. Jo mer oppmerksomhet vi tiltrekker oss regionalt og nasjonalt, jo mer vil folk samarbeide med oss. Fauske er avhengig av samarbeidsaktører for å lykkes med utviklingen videre. Det handler om både kapital og kompetanse, sier Arve Uliksen.

JERNBANE

Neste ut var Thor Brækkan, områdedirektør bane NOR, tidligere jernbaneverket. Han snakket om hvorfor Fauske er et strategisk satsingsområde for godstrafikken og hvilke framtidsvyer som ligger for bane. Hovedfokus lå på å få fisketransport over fra bil til bane og gjøre det lønnsomt. Det er snakk om laks hvorpå det i dag utelukkende går på trailer. Fiskeriministeren sier at dette skal femdobles. Det betyr at 40 000 flere trailere skal ut på veiene. -Dette går ikke, spesielt hvis vi skal utvikle mineralnæringa, sier Brækkan.


- Vi må få mer gods fra slakteri over til jernbane. Bygge opp en velfungerende jernbanevei fra Halsberg til Bodø i samarbeider med skogindustrien. Nordlandsbanen er i ferd med å bli prioritert i statsbudsjettet. Vi er i gang og dette er et realistisk prosjekt, men vi må synes både nasjonalt og regionalt, avslutter han.

Bane NOR vil iløpet av våren 2017 starte sitt arbeid med å utvide arealet ved godsterminalen på Fauske.

Gull H. Pedersen
ØNSKET VELKOMMEN
Kristian Amundsen, leder i Fauna KF
Gull H. Pedersen
DATALAGRING
Lasse Bang poengterte at Norge er en foretrukket lokasjon for datalagring grunnet bl.a klima, kraft
Gull H. Pedersen
Hvordan ser man på Fauske fra utsiden?
Arve Ulriksen delte av sin kunnskap og sine tanker til et lydhørt publikum