En enklere skuterhverdag?

Statskog SF, i samarbeid med Sulitjelma Fjellandsby, har kommet med en mulig løsning i Daja for den som har sett seg lei på snømåking

Opplev Sulis

Det jobbes kontinuerlig fra flere aktører i Sulitjelma for å utvikle tilbudet. Senest ut har Statskog SF, i samarbeid med Sulitjelma Fjellandsby, luftet ideen om mulig skutergarasje i Daja. Det vil være snakk om 18m2 garasjer som ligger tett til tilførselsløypa
i Daja der du vil komme deg direkte ut iløypenettet i Sulitjelma.