Fauskehandel.no

Fauske næringsforum har i samarbeid med Salten Kraftsamband, Sparebank 1 Nord-Norge og handelstanden i Fauske lansert fauskehandel.no.

Fauske næringsforum har i samarbeid med Salten Kraftsamband, Sparebank 1 Nord-Norge og handelstanden i Fauske lansert fauskehandel.no.

Portalen er lokale butikkers svar på de utfordringene vi erfarer for tiden. Lokal handel - trygt - rett hjem - uten smitterisiko!

www.fauskehandel.no