Inspirerende å drive "Matauk"

Prosjekt "Matauk" holdt åpent møte onsdag 4. desember.

Matauk

Onsdag 4. desember var det åpent møte i regi av prosjekt "Matauk". Prosjektleder Jørgen Kaasen Engen fortalte om prosjektets målsetting og utfordret deltakerne til å svare på enkle og reelle problemstillinger i dagens landbruk. Prosjektet er opptatt av å sette fokus på mulighetene som står forran oss i landbruk- og reindriftsnæringen. Gjennom tiltak kan prosjektet bidra til mer videreforedling, salg og opplevelser.

Ordfører i Fauske kommune, Marlen Rendall Berg, var opptatt av å ta vare på det vi har, samt skape et godt samhold i næringa og er positiv til prosjektets bidrag til nytenkning. 

Magne Totland hos Fylkesmannen i Nordland bidro med å informere mer rundt "Regionalt Næringsprogram" og "Regional plan for landbruket".

Norsk Landbruksrådgiving var også representert gjennom rådgiver Bodil Lundbakk. Den nasjonale mentorordning som trer i kraft fra og med 2020 var et interessant tema for flere av de ferske gårdsdrifterne.