Fauna støtter opp om fakkeltoget

Bli med på fakkeltog mot nedleggelse av linjer i de videregående skolene i Indre Salten. 

Fauna håper så mange som mulig vil og kan stille opp i fakkeltoget mot nedleggelse av linjer i de videregående skolene i Indre Salten. 

Budskapet er "Slå ring om Indre Salten". Bakgrunnen for budskapet er at nedleggelser i de videregående skolener vil gå utover hele Indre Salten på flere områder.

Arrangørene satser høyt, og inviterer folk fra både Fauske, Saltdal og Sørfold til å delta for å støtte opp om saken.

Fakkeltoget går fra SKS Arena kl.  17:45