Sjunkhatten får driftsmidler fra 2022

Hele artikkelen finner du på:

https://www.an.no/fauske/helse/jobb/sjunkhatten-far-driftsmidler-fra-2022-store-statlige-overforinger-til-fauske-hvert-eneste-ar-i-overskuelig-framtid/s/5-4-1076468