Gjennomførte åpent møte i Sulis

Fauna arrangerte onsdag 12/06 et folkemøte i Sulis med stor oppslutning.

Opplev Sulis

Temaet for kvelden var naturligvis "Opplev Sulis"-prosjektet og Sulis som destinasjon. Prosjektleder Jørgen Kaasen Engen innledet med å utdype ulike begreper som ligger i prosjektbeskrivelsen, samt gi uttrykk for hvordan vi måler suksess. Videre vartet Mona Mosti og Erik Liland opp med gode beskrivelser av Kobberløpets vei fra "krise til suksess", samt Fjellfarers storsatsing Jakobsbakken Mountain Resort. Enhetsleder for Kultur, Ketil Hugaas, avsluttet med hvilke håp vi har videre for prosjektet. 

Kvelden videre bød på kaffe, kaker og god diskusjon i plenum blant de rundt 60 oppmøtte (+12 på live streaming Facebook). Fauna takker for et godt oppmøte, og vi gleder oss til å jobbe videre med prosjektet.