Byromseminar på Fauske

I samarbeid med Nordland fylkeskommune, Fauske kommune og Fauske næringsforum ble det arrangert byromseminar på Fauske 17.-18. oktober 2018.

Dette var det niende året det har blitt arrangert byromseminar i Nordland, og denne gangen var det altså Fauske sentrum som var case. Første dag gikk med til et seminar med innlegg og foredrag, mens dag to var satt av til workshop.

Før seminaret hadde det blitt gjennomført en innbyggerundersøkelse blant innbyggerne i Fauske om positive og negative ting ved Fauske, og hva en ønsker seg for fremtiden. Fauske kommune arrangerte også et eget folkemøte med samme tema kvelden før seminaret. I tillegg til dette ble et eget, åpent møte arrangert for ungdommen i Fauske, for i år ble det satt særlig fokus på ungdom og hvordan vi bedre kan inkludere ungdom i by- og tettstedsutvikling.  Resultatene fra innbyggerundersøkelsen og folkemøtene, dannet grunnlag for temaene som ble tatt opp på workshopen 18. oktober.

Med på seminaret deltok også elever fra 9.trinn ved Vestmyra skole, så perspektivene til ungdom var godt ivaretatt. Den faglige ledelsen av worshopen stod Aslaug Tveit fra LÉVA Urban Design for. Her fikk deltakerne være med å legge både langsiktige og kortsiktige planer for Fauske, og presentere ideéne sine gjennom kreativ bruk av papp, saks og limstift. 

Seminaret ble lagt ut for streaming på fylkeskommunen sine hjemmesider, som du kan se her.