Opplev Sulis

Nytt prosjekt for å utvikle besøksnæringen i Sulitjelma

Med støtte fra Nordland Fylkeskommune oppretter Fauske kommune og Fauna et treårig prosjekt for å styrke besøksnæringen i Sulitjelma. Prosjektet skal bli gjennomført i samarbeid med  næringsaktørene som fins i området samt frivillige, stiftelser, organisasjoner, offentlige organer og andre. Med sin historiske bakgrunn og enestående natur har Sulitjema et stort potensiale som turistdestinasjon, både sommer som vinter. Målet med prosjektet er økt verdiskapning og høyere lønnsomhet for bedriftene, samt å bidra til at Sulitjelma blir et bedre sted å bo.

Mer om saken og prosjektet her (Saltenposten).