Nærings- og stedsutvikling i Fauske

Fauna kommunale foretak jobber for vekst og økt sysselsetting i eksisterende og nye virksomheter ved aktiv stimulering og næringsvennlig tilrettelegging.