Oversikt over støtteordninger

For næringsliv/etablering.

Det finnes mange mulighete støtteordninger, både for etablerte foretak og for nyetableringer. Se liste over støtteordninger. Kanskje finenr du noe for nettopp ditt foretak. 

Ta gjerne kontakt med Fauna KF for ytterligere informasjon.

Kontaktinfo:

Heidi Zakariassen, heidi@faunakf.no, 99868506

/sites/f/faunakf.no/files/oversikt_s__kemuligheter.docx