Fauske Kommune Næringspris 2022

Næringspris 2022

Fauske kommunes næringspris har som formål å stimulere
næringslivet i kommunen.

Prisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller
enkeltpersoner.

Har du forslag på kandidater til Næringsprisen 2022, som har
gjort en innsats utover det vanlige, så send inn forslag med
begrunnelse.

Oversikt over statutter og tidligere mottakere av næringsprisen finnes i egen fane over artikkelen.

Forslag på kandidater sendes til Fauna KF ved kristian@faunakf.no
Frist for innsending er 31.03.23