Start Opp Salten gir resultater

Gründeropplæringa i Salten har over en treårsperiode gitt regionen 47 nye arbeidsplasser.

 – Vi må gjøre mer av det vi vet fungerer! Gründeropplæring er ei lønnsom innvestering som virker, sier prosjektleder Heidi Zakariassen. I februar arrangeres siste samling i den 11. runden med Start Opp Salten siden oppstart i 2005. Heidi Zakariassen hos Fauna KF på Fauske er prosjektleder. Start Opp Salten er et økonomisk og praktisk samarbeid mellom Salten-kommunene med prosjektansvar hos Fauna KF på Fauske. – Etablereropplæring er min hjertesak. Det er utrolig viktig at vi holder tråden og fortsetter med dette også inn i framtiden. Langsiktig og tålmodig arbeid gir resultater på sikt. Når vi gang på gang opplever å få påmeldinger til neste runde allerede før nåværende kurs er avsluttet, viser det behovet. De nye tallene er en klapp på skuldra for alle som er med å bidrar til realisering av Start Opp Salten, de som heier på etableringene og etablereren. På sikt vil formen på opplæringa kanskje endre seg, men etablereropplæringa må og bør bestå som tilbud, sier prosjektleder Heidi Zakariassen.

 

Tidligere undersøkelse gjort av Start Opp Salten viste at antallet bedriftsetableringer av deltagerne lå langt over landsgjennomsnittet. Ikke nok med det; i tillegg hadde bedriftene som var etablert etter Start opp Salten en høyere overlevelsesrate enn andre nyoppstarta bedrifter i landet.

 

En fersk undersøkelse gjort av Start Opp Salten-kull fra 2013-2015 viser at 28 stk. har etablert bedrift, hvorpå 5 ikke har etablert bedrift enda. - Det betyr ikke at de ikke kommer til å gjøre det, sier prosjektleder Heidi Zakariassen. Dette er et arbeid som kan ta tid, og enkelte trenger år på å komme i gang. Kun 2 av de 28 bedriftene – dvs. 7 prosent – som starta opp har lagt ned virksomheten, noe som er langt under landsgjennomsnittet på gjennomsnittlig 40 prosent. I tillegg er det etablert 6 nye foretak i tillegg til de opprinnelige idéene gründerene har meldt seg på med.

 

Med grunnkunnskapen fra Start Opp Salten, har man en god base for å etablere egen bedrift. Til sammen utgjør dette 47 ansatte i bedriftene, i tillegg er det 30 sesongarbeidere. Denne enkle undersøkelsen viser at det er en fantastisk lønnsom innvestering for det offentlige å bistå innbyggerne med oppstart av nye bedrifter i Salten, sier Heidi Zakariassen.

Frida Bringslimark
Heidi Zakariassen i Fauna KF er prosjektleder for Start Opp Salten