Er du vår nye kollega?

Tenker du at det kan være interessant å jobbe med steds- og næringsutvikling i Fauske?

Jobb

Fauna KF er en profesjonell førstelinje ovenfor bedrifter og etablerere i Fauske kommune. Foretaket besitter kompetanse og kapasitet til å være et bindeledd mellom det regionale og nasjonale virkemiddelsystemet. Fauna er en prosjektorganisasjon som påtar seg tyngre utviklingsoppgaver i regional sammenheng og i samarbeid med de andre Salten-kommunene og fylkeskommunen. Vi skal bidra til utvikling av nye arbeidsplasser gjennom eksisterende næringsliv og nyetableringer.

Tenker du at det kan være interessant å jobbe med steds- og næringsutvikling i Fauske?

Send en uforpliktende CV til kristian@faunakf.no 

Alle henvendelser behandles konfidensielt.