Nysgjerrig på "Inn på Tunet"?

Ønsker du å lære mer om Inn på tunet og mulighetene som dette kan gi for din gård? Meld deg på kurs innen 25. august!

Norsk Landbruksrådgivning og Inn på tunet Norge SA inviterer gårdbrukere til kurs for å lære mer om Inn på tunet. Kurset arrangeres digitalt på teams over fire kvelder. Tidspunktene for kurset er: 

29. august 18:00-21:00

5. september 17:00-21:00

19. september 17:00-21:00

26. september 17:00-21:00

Les mer om kurset og meld deg på hos Inn på tunet Norge SA.

Målet med kurset

 Inn på tunet-nettsidene til Stiftelsen norsk mat, står det at målet med kurset er: 

  • Tilbyder, kjøper og bruker skal være sikre på at kvalitet og trygghet på gården er ivaretatt på best mulig måte.
  • Få god kjennskap til Stiftelsen Norsk Mat sitt kvalitetssystem for IPT. Kunne bygge opp og bruke kvalitetssystemet som dokumentasjons- og arbeidsverktøy.
  • Få økt kunnskap om systematisk HMS-arbeid.
  • Få kunnskap om ulike Inn på tunet- konsept, hvilke tjenester kan man levere og hvilke krav stilles.
  • Få økt bevissthet om marked og kjøpsadferd hos kundene.
  • Få kunnskap om prissetting og kontraktskriving, forretningsmodell og organisering.
  • Ha god forståelse av etiske og moralske utfordringer ved eget tilbud, og bevissthet på egen rolle.