SkatteFUNN

SkatteFUNN er en rettighetsbasert ordning for skattefradrag for dokumenterte FoU-utgifter. Les mer om ordningen her.

SkatteFUNN står for Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv, og er en rettighetsbasert ordning med hensikt om å øke næringslivets satsing på forskning og utvikling. 

Bedrifter som er skattepliktige til Norge har krav på fradrag i skatt for en andel av sine dokumenterte FoU kostnader. SkatteFUNN prosjektet må godkjennes av Norges forskningsråd. Hvis prosjektet blir godkjent, har bedriften rett til å søke om skattefradrag for 19% av sine FoU kostnader til utvikling av nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsprosesser, innenfor gjeldende rammer

Disse kan søke SkatteFUNN

 • Virksomheter med norsk organisasjonsnummer
 • Skattepliktig virksomhet
 • Trenger ikke å være i positiv skatteposisjon
 • For alle næringer og selskapsformer

Krav til prosjektene

 • Målrettet og avgrenset
 • Nyhetsverdi i kunnskap eller ferdigheter
 • 'Nyhetsverdi i produkt, tjeneste eller prosess
 • Til nytte for bedriftens videre kommersielle aktivitet

Prosjektet må treffe på alle kriterier

SkatteFUNN har en åpen tilnærming

 • Bedriften bestemmer tema
 • Tilpasset bedriftens strategier, ambisjoner og ressurssituasjon
 • Både forskning og utvikling (FoU) kan støttes
 • Små nyskapinger og forskning i verdensklasse
 • Ikke konkurranse om midlene, men innholdet i prosjektene må godkjennes av Forskningsrådet

Vil du lære mer om SkatteFUNN?

Dersom du ønsker å lære mer om SkatteFUNN, kan du kontakte dem på:

Tlf: 22 03 75 00

E-post: skattefunn@forskningsradet.no

LES MER OM SKATTEFUNN HER