Støtter nyskapende prosjekt

Norges Vel støtter nyskapende prosjekt innenfor naturbaserte næringer. Målet er å bidra til bedre og livskraftige samfunn gjennom fire satsingsområder.

Norges Vel støtter nyskapende prosjekt innenfor naturbaserte næringer. Målet er å bidra til bedre og livskraftige samfunn gjennom fire satsingsområder. For å nå målene, er det opprettet legat som er søkbare for prosjekt innenfor tre kategorier. Søknadsfristen er 10.06.22.

Landbrukslegatet i Norges Vel støtter tiltak som bidrar til nyskapende næringsutvikling i landbruket

Utdanningslegatet i Norges Vel støtter tiltak som bidrar til kompetanseheving med mål om nyskapende næringsutvikling innenfor naturbaserte næringer

Kultur- og Miljølegatet i Norges Vel støtter tiltak som bidrar til nyskapende næringsutvikling innenfor kultur, klima og miljø i naturbaserte næringer

Følg lenken for å søke. Legater — Norges Vel