Nytt gartneri i Fauske

Flor Gartneri AS åpnet dørere 16. mai, for inviterte kunder med å teste ut kassasystemet. Åpning for alle kunder er 20. mai.

Det nyoppstarta gartneriet drives etter økologiske prinsipper og produserer sommerblomster og noe småplanter for dyrking av grønnsaker og urter. Planen er at deler av slaget skal foregå som selvbetjening, men på testdagen var både eier og deltidsansatt tilstede.

Gartneriet eies og drives av Kristine Mathisen, som kom flyttende fra Bodø og slo seg ned på Hjemås, vis-á-vis Medås Gårdsbarnehage. Etter å ha etablert seg i kommunen tok hun gartnerutdanning, kjøpte seg drivhus og satte i gang.

Flor Gartneri AS har fått støtte fra Fauske kommune Næringsfond i etableringsfasen. Tilsagnet ble gitt med bakgrunn i nedtrapping av Eggen Gartneri og produksjon innen økologiske småplanter til landbruket.

Fauna ønsker lykke til med etableringen.