Ringvirkninger for lokalt næringsliv

Bli med på møte for å høre om hvilke positive ringvirkninger du som næringsaktør kan få av storsatsingen "SULIS".

Fauna, i samarbeid med Fauske Næringsforum, inviterer deg til et spennende møte med tema filmen om "SULIS" og mulige ringvirkninger for deg som næringsaktør. Møtet finner sted i Rødsalen på Scandic Fauske Hotell, mellom kl. 12:00-13:30. 

Erfaringer fra "Kampen om Narvik"

I møtet vil vi få treffe Michelle Opshaug, som er prosjektleder for reiselivssatsingen knyttet til filmen "Kampen om Narvik".
 
Michelle vil fortelle oss om arbeidet de har gjort i Narvik som svært spennende, med tanke på nærings- og stedsutvikling,

- «Vi tenker at hele regionen skal kapitalisere på filmen, det være gjennom - bolyst - værelyst, etableringslyst. Rett og slett positive ringvirkninger for hele næringen.»

Vi vil få en eksklusiv smakebit fra «SULIS», der vi også går igjennom status for filminnspillingen.

Det er begrenset antall plasser i salen, og vi anbefaler alle å melde seg på gjennom å trykke på denne linken.