Wenberg Innovation Park

Det nye bygget skal sikre mange nye lokale arbeidsplasser!
Legge til rette for etablering av en type næringsliv/bedrifter, kompetansebehov og arbeidsplasser som ikke finnes i Indre Salten fra før.

Ordfører la ned grunnsteinen

Startskuddet for byggeprosessen ble markert med at ordfører Marlen Rendall Berg i Fauske kommune fikk æren av å legge ned grunnsteinen til det nye bygget.

I tillegg til ordføreren og varaordfører Ronny Borge var daglig leder i Fauna, Kristian Amundsen samt Kommunalsjef Trond Heimtun og enhetsleder for Plan Rune Reisænen, tilstede fra Fauske kommune for å overvære markeringen.

Stingray Marine Solutions AS er selskapet som er på plass som første leietaker hos Wenberg Innovation Park på Fauske. Bedriften skal leie et eget bygg, som nå skal føres opp i Skysselvika. De blir da nærmeste nabo til Wenberg fiskeoppdrett som er eier innovasjonsparken.

Grunnsteinen i Nord-Norges første Breeam sertifiserte industribygg og til det første miljøbygget i norsk laksenæring skal legges ned av ordføreren i Fauske kommune, forklarte Geir Wenberg i forkant av markeringen. I selve byggeprosessen vil det gi betydelige ringvirkninger for andre entreprenører og lokal næringsdrivende. Dette er en klar filosofi av Wenberg at lokal kompetanse og arbeidskraft skal benyttes i størst mulig grad.

Ordfører i Fauske kommune, Marlen Rendall Berg, fikk æren av å legge ned grunnsteinen.Stingray Marine Solutions AS

Selskapet selv beskriver arbeidet sitt slik:

- "Stingray Marine Solutions AS produserer og tilbyr avansert havbruksteknologi. Stingrays patenterte løsning for avlusning av laks og ørret med laser er unik i verdenssammenheng. Luselaseren jobber kontinuerlig og forebyggende, og holder lusenivåene i merden nede, samtidig som fiskens vekst og helsetilstand overvåkes 365/7/24."

Daglig leder John Arne Breivik, i Stingray Marine Solutions ser fram til et enda tettere samarbeid med Wenberg fiskeoppdrett og at de sammen kan utvikle enda flere kompetansearbeidsplasser i Fauske.