Sommerturismen

Fauna kaller inn reiselivsnæringen til et felles møte ang. sommersesongen 2022, torsdag 31. mars kl. 12:00-13:30.

I 2021 ble det gjennomført en forsterkning av turistinformasjonen, en jobb som Fauna vil fortsette å jobbe med også i år. Turistinformasjonen vil ha åpent fysisk i perioden uke 25 - uke 33. 

I den forbindelse ønsker vi å invitere aktører som tilbyr tjenester til folk på reise til et felles infomøte om planer for sommersesongen 2022. 

Åpent møte via Teams

Møtet vil gjennomføres torsdag 31. mars kl. 12:00-13:30. 

TRYKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ MØTET

Høysesong for biltrafikk

Fauna sammenfattet en rapport som utdyper mer hvordan sesongen 2021 var i Fauske og for næringslivet i kommunen. 

I rapporten som du kan laste ned her, kan vi lese at det som forventet er perioden Juni-Juli som har aller høyest andel biltrafikk, og det er tydelig at sesongen tar seg oppover i perioden 15/6-15/7, der den når sitthøydepunkt. Fra 29/7 og utover går andelentrafikk jevnt nedover. Høysesongenbefinner seg i perioden 4/7-30/7. Det er også verdt å merke seg at skuldersesongen strekker seg godt ut i August og ikke avtar helt før 19/8. 

I følge rapporten kan man også se at ukedagene er de dagene (tatt med i betraktning pendling) med mest trafikk inn til Fauske. I helgene står det mer stille, og det kan derfor antas at også store deler av turistene oppholder seg i denne perioden.

"Tre dager i Fauske"

I 2021 ble det også gjennomført en kampanje målrettet mot reisende i Nordland, på vei mot Fauske. Målet med kampanjen var å synliggjøre opplevelser i Fauske, og er en del av arbeidet med å gjøre Fauske synligere på de digitale plattformene. Nedenfor kan du se videoen som ble produsert ifm. kampanjen "Tre dager i Fauske".