Samler innspill

Sjunkhatten Folkehøgskole samler innspill til rom og funksjonsplan.

Sjunkhatten FHS

Sjunkhatten folkehøgskole ble ikke prioritert med de statlige behøvde midler i statsbudsjettet for 2022. Nordland fylkeskommune har bevilget 4 MNOK til nødvendig framdrift i prosjektet. Marstrand er innleid med prosjektledelse på bygg og prosjektet er nå i utarbeidelse av rom og funksjonsplan. 28. november ble det avholdt folkemøte i Valnesfjord. Presentasjonen som ble holdt, finner du vedlagt.

Nærmiljøet er velkommen til å komme med innspill og tilbakemeldinger om skolen i padleten som du finner her: bit.ly/sjunkhattennærmiljø

Presentasjon fra folkemøte 28/11/21