Til berikelse for elevene

Lær mer om prosjektet Sjunkhatten Folkehøgskole

Sjunkhatten FHS

Sjunkhatten folkehøgskole ønsker å ta imot første kull med elever høsten 2024. Den vil da ha 75 elevplasser og 27,5 årsverk.

Sjunkhatten folkehøgskole blir en skole med bredt linjetilbud slik at det skal være muligheter for alle til å finne noe man interesserer seg for. Sjunkhatten skal først og fremst være til berikelse for elevene. Det er innholdet som trekker elevene hit.

Skolebygget, internatet, omgivelsene, infrastrukturen og skolens pedagogiske profil skal bygges rundt prinsippene om reel universell utforming. Vi tror at arkitektur og design kan bryte ned unødvendige barrierer mellom mennesker. 

Sjunkhatten Folkehøgskole har nå fått egne nettsider der du kan lese mer om prosjektet, jobben som er gjort og ikke minst ta en 360 graders visuell rundtur i området der skolen er planlagt å bygges.

Lær mer om prosjektet og jobben som er gjort på sjunkhattenfolkehogskole.no