"Inn på Tunet"

"Inn på tunet"-pilotprosjektene har laget en felles nettside.

Matauk

Statsforvalteren skriver på sine nettsider at de fire nasjonale Inn på tunet-pilotprosjektene har laget en felles nettside. På www.innpatunetloftet.no finner du informasjon om de ulike prosjektene og om Inn på tunet-løftet som prosjektene er en del av.

Hensikten med nettsiden er å være et utstillingsvindu for pilotprosjektene. Erfaringene fra kommunene som deltar skal deles med alle kommunene i Norge. Målgruppen for nettsiden er alle involverte i pilotprosjektene, og ikke minst alle de  i kommunene og fylkene som jobber med å gi et tilbud til ulike brukergrupper. 

Ønsker du at din gård skal bli en del av "Inn på Tunet", eller er du på utkikk etter en "Inn på Tunet"-gård i nærheten av deg? Trykk her for å lese mer om tilbudet.

Hva er "Inn på Tunet"?

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Inn på tunet Norge SA representerer gårder som sammen har dannet felles foretak som yter velferdstjenester. Tilbudene tilpasses alle nivå og aldrer. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg.

Inn på tunet-aktiviteter tar utgangspunkt i både gårdens og bondens ressurser. Aktiviteter som stell av dyr og planter, matlaging basert på gårdens ressurser, drift av skogen og kulturlandskapet, vedlikehold av maskiner og bygningsmasse er noe av det som gir grunnlaget for Inn på tunet-tilbudene. Mulighetene varierte og praktiske aktiviteter som er tilpasset deltagerne i tilbudet er store. Tilbudene gjennomføres i nært samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse- eller sosialsektoren. 

De fire nasjonale pilotprosjektene

deres nettside skriver "Inn på Tunet-løftet" at pilotene, som nå får midler, skal kartlegge hvilke utfordringer kommuner, fylkeskommuner og NAV møter på når de skal ut og kjøpe Inn på tunet-tjenester. De skal også gjøre en vurdering av kostnader og kvalitet ved bruk av Inn på tunet-tjenester, sammenlignet med tilsvarende tilbud.

De fire pilotprosjektene som har mottatt støtte er:

 • Nordland – Pilotprosjekt innenfor tjenesteområdet skole og pedagogiske tilbud, for grunnskole. Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune er prosjekteiere og er tildelt 3 000 000 kroner. 
 • Møre og Romsdal - Pilotprosjekt innenfor tjenesteområdet skole og pedagogiske tilbud, for videregående skole. Fylkesmannen i Møre og Romsdal er prosjekteier og er tildelt 2 400 000 kroner. 
 • Oslo og Viken - Pilotprosjekt innenfor tjenesteområdet demensomsorg. Fylkesmannen i Oslo og Viken er prosjekteier og er tildelt 3 000 000 kroner. 
 • Vestland - Pilotprosjekt innenfor tjenesteområdet psykiatri, rus og arbeidstrening. Fylkesmannen i Vestland er prosjekteier og er tildelt 1 460 000 kroner. 


Inn på tunet-gårder tilbyr bruk av gårdens unike ressurser til innkjøpere av velferdstjenester i kommunene. Prosjektene skal bidra til å gjøre landbruket enda mer synlig, kompetent og attraktivt som samarbeidspartner for kommunene.
 

Det er rundt 400  godkjente Inn på tunet gårder i Norge i dag. Disse gir tilbud til innkjøpere av velferdstjenester i kommuner og fylker på områder som oppvekst og opplæring, psykisk helse, rus og arbeidstrening, helse og omsorg. 

Gårder i Salten 

I Salten finnes det i dag ni gårder som gir "Inn på Tunet"-tilbud:

Bodø

 • EIRIN INGEBORG BJUNE
 • OLAUG OLSEN
 • STIFTELSEN BODIN 4H-GÅRD

Beiarn

 • STORMOEN GÅRD
 • ÅKERMO GÅRD I BEIARN
 • ANDRÈ KRISTOFFERSEN

Meløy

 • NYHEIM GÅRD, NYHEIM STALL, FESKARBONDENS GÅRDSUTSALG
 • HALSOS HELGE
 • ELLINOR ANN SKARET

 

Bodin 4H-gård ligger ca 3 km. fra Bodø sentrum,
der de tilbyr et allsidig tilbud til barn og ungdom.

Deres motto er "
Barn og unge i sentrum".

Inn på Tunet Norge SA