Framtidsrettet utvikling av Reiseliv

Fauna inviterer reiselivsnæringen til møte, mandag 12. april kl. 12:00, for å diskutere og få innspill til framtidsutviklingen av reiselivet i Fauske kommune.

Mandag 12. april kl. 12:00-13:30 inviterer Fauna KF kommunens aktører innen reiseliv til digitalt møte for å presentere strategier knyttet opp mot reiselivsutvikling, samt lytte til reiselivets egne tanker rundt den fremtidige utviklingen.

Møtet er primært åpent for aktive reiselivsaktører i Fauske kommune.

Dersom du ønsker invitasjon til møtet, send en epost til prosjektleder Jørgen Kaasen Engen på jorgen@faunakf.no.

Møteagenda:

1. Fauna informerer om destinasjonsavtalen og "Strategiplanen for reiseliv i Salten".

2. Fauna informerer omkring det som er knyttet til reiselivet i eierskapsstrategien.

3. Innspill - Næringslivet.