Kommunal kompensasjonsordning

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har tildelt kr. 887 463,- til Fauske kommune, som skal fordeles blant lokale virksomheter.

Covid-19

Støtten kan kompensere lokale virksomheters faste kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. 

Ordningen er søkbar via Regionalforvaltning.no

Søknadsfrist er 12. april 2021.


Sett deg inn i tiltakene

Vårt desidert viktigste råd nå er at næringslivet må sette seg godt inn i de tiltakene som er kommet fra staten. Gode rådgivere vil her være bedriftens regnskapsfører, jurister, bankene, revisjons- og rådgivingsselskaper samt nasjonale bransjeforeninger. Styrene bør konfereres.

OM ORDNINGEN

Målet med ordningen er å sette kommunen i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Fauske kommune har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning.

Ordningen gjelder for bedrifter med forretningsadresse i Fauske kommune og skal avhjelpe de virksomheter som helt eller delvis har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Støtten kan kompensere lokale virksomheters faste kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. 

Støtten vil omfatte virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger for næringslivet og med særlig vekt på:

  • Reiseliv- og serveringsnæring
  • Gründer- og oppstartsbedrifter
  • Midlene kan også benyttes til fellestiltak for reiseliv

___________________________________________________________________________

SØKNAD

Ordningen er søkbar via regionalforvaltning.no

Søknad om kompensasjon må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører. For oppstartsbedrifter må dokumentasjonen inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører for tapt omsetning, tap av kontrakter, avbestillinger og lignende. For oppstartsbedrifter og gründere utgår krav om fall i omsetningen for 2020/2021, sammenlignet med 2019.

 

REGELVERK

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.

Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte og i samsvar med regelverk for offentlig støtte.

Søker må gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021 og hvilken ordning støtten er hjemlet i.

Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte).

BEHANDLING AV SØKNAD

Fauna KF behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp – det blir ikke gitt fortløpende tildelinger. Det legges opp til èn tildelingsrunde.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger som gis vil være offentlige etter offentlighetsloven.

For ytterligere informasjon se Regjeringens tilskuddsbrev

 

For info eller spørsmål kontakt: heidi@faunakf.no eller mob.99868506

SØKNADSFRIST: 12. april 2021

Regjeringens tilskuddsbrev

Søknadsfrist er satt til 12. april. Fauna vil behandle søknadene i èn tildelingsrunde.