Tiltak mot forsøpling i havet

Fiskeridirektoratet har lansert en handlingsplan for å få bukt med marin forsøpling.

Blant tiltakene er obligatorisk merking av teiner og ruser, opprydding av gamle blåskjellanlegg og pliktig rapportering av tapte fiskeredskap. Tiltakene vil omfatte både fiskeri, oppdrett og fritidsfiske, og skal bidra til å få ned omfanget av søppel og mikroplast i havet.

Til regjeringens nettside sier fiskeri- og sjømatsminister, Odd Emil Ingebrigtsen (H) følgende:

– "Forsøpling av havet er et stort problem, og regjeringen har satt det høyt på agendaen. Fiskeridirektoratet lanserer nå en solid og konkret handlingsplan for å få bukt med problemet med marin forsøpling fra fiskeri og havbruk."

Selve handlingsplanen er offentlig, og du kan lese mer om tiltakene mot forsøpling i havet her