Ny lønnsstøtteordning

Den nye lønnsstøtteordningen tredde i kraft 15. mars og vil gjelde ut juni 2021. Søknadsportalen vil åpne 3. mai.

Covid-19
15.03.202110:34 Admin

Ny lønnsstøtteordning for kriserammede bedrifter.

Skatteetaten vil være forvalter av ordningen og søknadsportalen åpner 3. mai. Både søknads- og utbetalingsprosessen vil i stor grad være automatisert, og det vil være full åpenhet om hvilke bedrifter som får støtte. Skatteetaten gjennomfører kontroller av virksomheter som søker tilskudd. I tillegg til eget kontrollarbeid, har også Skatteetaten nært samarbeid med ØKOKRIM, politidistriktene og andre offentlige etater som NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet og de sju A-krimsentrene. Veiledning vil bli tilgjengelig når forskriften er vedtatt. Både veiledning og søknadsskjema vil være på eget nettsted. Status og fremdrift blir fortløpende oppdatert på Skatteetaten.no.

Den nye lønnsstøtteordningen trer i kraft 15. mars og vil gjelde ut juni 2021. Søknadsportalen vil åpne 3. mai.

Lønnsstøtteordningen innebærer at kriserammede bedrifter får inntil 25 000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering.

Foreløpig informasjon kan man finne her på Regjeringen.no 

Søknadsportalen vil åpne 3. mai. Status og fremdrift blir fortløpende oppdatert på Skatteetaten.no.

Opplev Fauske