Ny lønnsstøtteordning

Den nye lønnsstøtteordningen tredde i kraft 15. mars og vil gjelde ut juni 2021. Søknadsportalen vil åpne 3. mai.

Covid-19

Ny lønnsstøtteordning for kriserammede bedrifter.

Skatteetaten vil være forvalter av ordningen og søknadsportalen åpner 3. mai. Både søknads- og utbetalingsprosessen vil i stor grad være automatisert, og det vil være full åpenhet om hvilke bedrifter som får støtte. Skatteetaten gjennomfører kontroller av virksomheter som søker tilskudd. I tillegg til eget kontrollarbeid, har også Skatteetaten nært samarbeid med ØKOKRIM, politidistriktene og andre offentlige etater som NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet og de sju A-krimsentrene. Veiledning vil bli tilgjengelig når forskriften er vedtatt. Både veiledning og søknadsskjema vil være på eget nettsted. Status og fremdrift blir fortløpende oppdatert på Skatteetaten.no.

Den nye lønnsstøtteordningen trer i kraft 15. mars og vil gjelde ut juni 2021. Søknadsportalen vil åpne 3. mai.

Lønnsstøtteordningen innebærer at kriserammede bedrifter får inntil 25 000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering.

Foreløpig informasjon kan man finne her på Regjeringen.no 

Søknadsportalen vil åpne 3. mai. Status og fremdrift blir fortløpende oppdatert på Skatteetaten.no.