Ønsker å lokalisere batterifabrikk på Fauske

Hele 11 kommuner med en samlet tilslutning fra næringslivet i Salten støtter opp om foreslått lokalisering og tomt til Joint Battery Initiativ.

Salten for Power

Strategic. Resourceful. Sustainable.

Prosjektet «Salten for Power» (SfP), som ledes av det strategiske næringsnettverket i Salten og energiselskapene, har sendt ut forslag til selskapene Equinor, Hydro og Panasonic i Joint Battery Initiative om å vurdere og lokalisere batterifabrikk på Fauske Industrial Energy Site.

Det er kartlagt og screenet hele Bodøregionen for mulige etableringer av et eller flere kraftforedlende industrielle prosjekter med batteriproduksjon. Det er kartlagt minimum åtte lokaliteter i regionen, med særlig fokus på nett- og krafttilknytting, tilgang på areal, særlig regulert areal, og med tilhørende infrastruktur påkrevd av aktørene i Joint Battery Initiative.

Hele 11 kommuner med en samlet tilslutning fra næringslivet i Salten støtter opp om foreslått lokalisering og tomt til Joint Battery Initiativ. Dette er en helt banebrytende og unik sammenslutning, som vil bidra med support og støtte for en slik etablering.

Selskapene er invitert til å etablere sin virksomhet på Fauske,nærmere bestemt på tomteområdet, med prosjektnavn,«Fauske Industrial Energy Site» like nord av sentrum av Fauske.

Fauske som vertskommune

Nordland og Saltenregionen har naturgitte fortrinn for å utvikle og etablere kraftforedlende industri- og energiarbeidsplasser. Vi er en av landets største eksportregioner, med mye erfaring av produksjon og transport av varer til markeder i hele verden. Med god tilgang på arealer, store naturresurser, og en formidabel industrikultur med tilgang på fagarbeidere er vi sentral i nordisk sammenheng. Med det store overskuddet av kraft i Nordens mest konkurransedyktige prisområde, N04 er Fauske et naturlig og sentralt midtpunkt for en etablering av en slik karakter som Joint Battery Initiative vurderer.

Fauske er et livskraftig samfunn, med ambisjoner om vekst og med plass til å vokse! Fauske som småby representerer en bo- og arbeidsmarkedsby for folk som ønsker å leve midt i Salten, og samtidig ha tilgang til de utvidede tilbudene fylkeshovedstaden Bodø representerer.

Slik presenteres vertskommunen og dens geografiske fordeler knyttet til logistikk

Fauske er et viktig knutepunkt for logistikk, hvor E6 og jernbane går tvers gjennom kommunen. Dette tillater hensiktsmessig forflytting av gods så vel som av arbeidskraft. Fauske kan tilby jernbane og kaianlegg, og en ny og moderne godsterminal for omlasting av gods. Vi har nå også en velfungerende transportkorridor gjennom Tjernfjellet til Sverige og Europa, noe som har åpnet opp for nye markeder og muligheter. Fauskes beliggenhet gjør kort og godt kommunen til et ideelt sted for utvikling og vekst av ny næring.