Bedriftsintern opplæring - BIO 2021

Nå er det mulighet for å søke om midler til bedriftsintern opplæring

Formål med ordningen

  • Økt kompetanseheving for å hindre utestengning fra arbeidslivet
  • Motvirke uheldige konsekvenser som f.eks. permittering som følge av koronasituasjonen

Prioriterte områder:

For 2021 vil fylkeskommunen prioritere enkeltpersonforetak og småbedrifter i Nordland fylke innen spesielt utsatte bransjer som:

  • opplevelsesnæringene
    • reiseliv
    • kulturnæringer
  • småskalamatprodusenter
  • mat- og restaurantbransjen
  • småbedrifter innen prosess- sjømat- og leverandørindustrien

Frist for søknad:

Innkomne søknader behandles fortløpende. Søknaden må være sendt innen 30. november 2021 for behandling i 2021.

Les mer kriterier til søknad for "Bedriftsintern opplæring - BIO 2021" her