Forlenger kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen åpner for søknader mandag 18. januar.

Alle som kvalifiserer til støtte, og som har gjort nødvendige forberedelser på forhånd, vil få pengene utbetalt i løpet av 2-3 virkedager etter at de har søkt (brreg.no) https://www.brreg.no/nyhet/kompensasjonsordningen-for-naeringslivet-apner-18-januar/

 

Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen i 2 ekstra måneder, ut april. Støttenivået blir på 80 prosent, det samme som i januar og februar. Støtten bedriftene får, øker i takt med omsetningsfallet, dvs større omsetningsfall gir mer støtte til de hardest rammede bedriftene.

 

Når smitteverntiltakene nå blir strengere og gir større omsetningsfall, blir også støtten økt. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forlenger-kompensasjonsordningen-ut-april/id2827279/

 

Brønnøysundregistrene har åpnet en bemannet veiledningstjeneste der bedrifter og regnskapsførere kan få svar på spørsmål og støtte i søkeprosessen. https://kompensasjonsordning.brreg.no/kontakt