Fauske kommunes visjon - Si din mening

Fauske har som visjon «Fauske – folkehelsekommunen der alle trives». Nå kan du komme med din mening og innspill knyttet til dagens visjon.

Undersøkelse

TRYKK HER FOR Å DELTA PÅ UNDERSØKELSEN 

Fauske kommunes visjon

En visjon er en fremtidsdrøm – en ideell fremtidig situasjon man aldri kan slutte å jobbe mot. Kommuneplanens arbeidsgruppe ønsker nå tilbakemelding og innspill fra kommunens befolkning og næringsliv, og oppfordrer derfor til å delta på spørreundersøkelsen - der Fauske kommunes visjon er hovedtema. 

I Fauske har vi visjonen "Folkehelsekommunen - der alle trives". Kommunen beskriver selv at det i dette ligger et ønske om at folk skal ha det bra i kommunen vår.

I kommuneplanens samfunnsdel er følgende mål satt: (...) å sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn der det er

  • god folkehelse
  • vekst i næringslivet
  • vekst i folketall
  • gode tjenester

 

"Visjonen er stadfestet i Kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt av Fauske kommunestyre i 2011."

Kommuneplanens samfunnsdel

Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet og fastsette om det er nødvendig å foreta endringer i den. Fauske kommune har utarbeidet kommunal planstrategi for perioden 2020-2023. Utarbeiding av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ble slådd sammen med dette arbeidet. 

Planstrategien beskriver planbehovet for kommunestyreperioden, og planprogrammet legger rammene for utarbeiding av ny samfunnsplan. Begge dokumentene ble fastsatt og vedtatt i kommunestyremøte 11. desember 2020. 

Den kommunale planstrategien har som formål å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Benytt sjansen til å si din mening

Formannskapet er den politiske styringsgruppen for samfunnsplanen, og skal arbeide med visjonen i møte 23. mars. Visjonen sendes som politisk sak til kommunestyremøte 15. april 2021. Videre vil kommunen fortsette å arbeide med planen ut året.

Gjennom spørreundersøkelsen "Fauske kommunes visjon" kan du bidra til å optimalisere arbeidet med å utvikle Fauske som kommune. 

Alle svar er anonyme.

TRYKK HER FOR Å DELTA PÅ UNDERSØKELSEN 

Fauske kommune og Fauna KF ønsker å takke for ditt bidrag.