Nå kan du melde deg på birøkterkurs

Har du en indre drøm om å drive med bier og honningproduksjon? Nå er muligheten kommet for å bli med på et fullt birøkterkurs gjennom prosjektet "Matauk"

Matauk

Fauna KF og prosjekt "Matauk" kan med glede invitere deg til birøkterkurs.

Kurset gjennomføres i flere perioder i 2021, og innebærer både digital gjennomgang av teori og praktisk opplæring i bigården. 

For deg som ønsker å drive med birøkt


Kurset passer for deg som ønsker å lære mer om birøkt, og som har et ønske om å kunne starte med birøkt en gang i nærmeste framtid. Birøkterkurset er spesialsydd for deg som ikke har drevet med birøkt fra før, og ønsker å lære mer om hva det vil si å ha en bigård. Man vil lære alt fra hvilket utstyr man behøver for å starte opp til bifolkets individ og samfunn. Etter kurset skal kursdeltakeren ha opparbeidet seg grunnleggende kunnskap om blant annet:

- Arktisk birøkt - Hvordan er det å drive med birøkting nord for polarsirkelen?
- Bigården og bifolk
- Bienes anatomi
- Kuber og utstyr
- Sverming og dronningproduksjon
- Pollinering og trekkplanter
- Vanlige bisykdommer
- Høsting, slynging og honningproduksjon
- Innvintring

Kursholder og mentor har lang og god erfaring i arktisk birøkt

Kursplan - Bigårdens årshjul

Ettersom at det er hensiktsmessig å følge kalenderåret og utviklingen i bigården, så vil kursløpet legges opp til teoretisk gjennomgang i noen perioder, samt to helger med praksis i bigården. Teoridelen vil bli gjennomført på ettermiddag/kveldstid med ca. tre timers økter hver gang, mens praksisen vil bli gjennomført som to økter i løpet av en helg.
Kursholderen vil holde forelesningene over Microsoft Teams, noe som i praksis vil si at dere kan delta på kurset over deres egen PC, hjemme. 

I vakre og naturlige omgivelser vil deltakerne få en innføring i kubestell

Hvorfor delta? Meld deg på nå.


Kurset har allerede fått svært god respons og vi har totalt fyllt opp 8/10 plasser. Det vil si at det kun er to ledige plasser for hele kurset. 

Hvorfor delta på kurs? 

Gjennom deltakelse på kurset vil du automatisk få følgende læringsressurser til en samlet verdi av kr. 700 inkludert:

- "Inger'sis' Birøkt" av Roar Kirkevold
- "Ny som birøkter" av Eli Åsen og Trude Sommerstad 

Birøkterkurs er svært nyttig og for mange nødvendig for å kunne starte opp med birøkt. Blant annet får du følgende fordeler ved å delta:

  • Du får en grundig og profesjonell gjennomgang av teori og praksis i arktisk birøkt fra en av de mest rutinerte kursholderne i Norges Birøkterlag.
  • Birøkterlagene er svært opptatte av at dem som driver med birøkt har nødvendig kompetanse, samt er medlemmer av lokallagene, for å kunne bidra med oppfølging.
  • Du vil få en oppskriftsmessig gjennomgang av tema knyttet til bisykdommer og bifolkets miljøbetingelser, som gjør at du er rustet for å senere kunne gjennomføre både videregående kurs og/eller sertifiseringskurs gjennom lokallaget.
  • For å bli en flink birøkter er det ikke nok å bare være interessert, lese om bisamfunnet og kikke ned i en kube. Man må være tålmodig nok til å sette seg grundig inn i faget, og man må kunne arbeide rolig og behersket, noe man legger godt til rette for i kurset.
  • Du vil få bistand og råd i oppstarten fra aktører med høy kompetanse.
  • Du vil få muligheten til å bli kjent med Salten Birøkterlag. Du vil også bli invitert til årsmøte i Salten Birøkterlag.
  • Som medlem i Norges Birøkterlag får du magasinet «Birøkteren» ti ganger i året.

Pris og betingelser for deltakelse

Dato for gjennomføring av Birøkterkurs - Del 1 digitalt er:

- Torsdag 21. januar kl. 17-20
- Torsdag 28. januar kl. 17-20

Datoene for del 2 er fordelt utover flere perioder og vil tilpasses årshjul og deltakerens muligheter for å delta, slik at alle får med seg alle forelesninger og praksishelger. 

Andre betingelser:

1) Frist for påmelding er fredag 15. januar 2021. Påmeldingen er bindende.


2) Alle deltakere må gjennom kursperioden ha tilgang til følgende læringsressurser:
- «Ingar’sis birøkt» – lærebok av Roar Kirkevold (inkl. i deltakeravgift)
- «Ny som birøkter» - læringshefte av Eli Åsen og Trude Sommerstad (inkl. i deltakeravgift)


3) Alle deltakere må melde seg inn i Norges Birøkterlag, samt sitt lokale birøkterlag. Dette gjør man i forkant av kurset gjennom å fylle ut et innmeldingsskjema via www.norbi.no/bli-medlem. Medlemskapet koster kr. 960,- og er en del av det forespeilede totalbeløpet for deltakelsen i kurset.


4) Prisen for selve kurset er kr. 2799,-. Deltakeren vil få utfyllende info om kurset så fort man har meldt seg på. Deltakeren blir fakturert i forkant av "Del 2". 

Deltakeravgift (Del 1) *

Kr. 799

Deltakeravgift (Del 2) *

Kr. 2 000

Medlemskap Birøkterlag (1 år)

Kr. 960

Totalt:

Kr. 3 759

* Deltakeravgiften vil bli fakturert av Fauna KF – i forkant av "del 2"

"Matauk" er prosjektet for landbruk og reindriftsnæringen. Vi jobber for et bedre landbruk, og for å øke kunnskapen blant næringsdrivende og forbrukere på de fantastiske mulighetene vi har i Fauske og Salten.

Hvordan melder jeg med på?

Du melder deg på ved å sende en epost innen fristen til prosjektleder Jørgen Kaasen Engen på:

jorgen@faunakf.no

For spørsmål eller andre henvendelser - ring gjerne på tlf. 95 85 31 24.

Vi gleder oss veldig til å ha deg med på kurs!

På kurset lærer du all den grunnleggende kunnskapen om birøkt.
Spente birøktere studerer kubene under birøkterkurs.