Vi ser oss litt tilbake - men mest fremover!

Etter et spesielt og utfordrende 2020, ser Fauna nå frem mot det vi håper blir et mer normalisert år i 2021.

På denne tiden i fjor, var det få som forutså hvor annerledes dette året skulle bli. I Fauna jobbet vi som vanlig med planlegging av næringsutvikling, stedsutvikling, interkommunale samarbeid, prosjektledelse og rådgiving. Vi var, og er fremdeles, svært positiv og forventningsfull til utviklingen av Fauske. 

I mars skulle derimot alles øyne rette seg mot noe vi vil huske for evig tid. Covid-19 ble fort et tema og en utfordring, som både vi og øvrig næringsliv på rekordrask tid måtte forholde seg til. Overholding av retningslinjer knyttet til hygiene og avstand, samt utfordringer med daglig drift hos næringslivet lokalt, har fra den dag vært oppgaver vi har jobbet med å løse. 

Derfor er det også helt på sin plass å berømme både innbyggere og lokalt næringsliv, for den utrolig flotte jobben man har gjort, med å minimere smitten og ta vare på ansatte, kolleger og alle andre rundt seg. Næringen har vist seg som svært omstillingsdyktig, og vi er utrolig stolte av hvordan man har klart å komme seg gjennom en slik tøff tid. All ære til dere!

I 2020 har vi på Fauna i alle fall blitt flinkere på bruk av digitale verktøy for å kunne opprettholde kontakten og dialogen med næringslivet. Når det er sagt, så gleder vi oss veldig til det kommer en dag der vi kan treffe dere mer ansikt til ansikt. 

Vi på Fauna ønsker innbyggere, næringsliv og andre samarbeidspartnere ei riktig god jul og et godt nyttår, som vi håper vil føre til en mer normalisert hverdag.


Hilsen oss på Fauna