Innkaller reiselivet til orientering og dialog

For å kartlegge behov og muligheter i reiselivsnæringen vil Fauna kalle inn til møte med næringen 9. og 16. desember.

Innkaller til Teams-møte

Fauna har som mål å utvikle en handlingsplan for utvikling av reiselivet i Fauske kommune. I den forbindelse ønsker man å gå i dialog med næringen for å sørge for en best mulig tilrettelagt utvikling av reiselivet i kommunen. 

Viktig næring for lokalsamfunnet

I Salten er det mange satsingsområder innenfor reiselivet, og hovedverdiene i den regionale strategien for reiseliv er samskaping, tilrettelegging og bærekraftig utvikling. I Fauna er vi opptatte av at reiselivsnæringen som helhet bidrar til økt verdiskaping og gir sikre og varige arbeidsplasser. 

Hvordan vi utvikler og satser på denne næringen i dag, vil i framtiden påvirke lokalsamfunnet på mange måter. Reiselivet bidrar med verdifull og kvalifisert kompetanse til andre næringer. Helheten og kompleksiteten innenfor reiselivet, og hva denne næringen bidrar til av verdiskaping og arbeidsplasser, kan for mange virke underkommunisert. En positiv utvikling av reiselivet, vil på sikt påvirke andre næringer positivt. 

Tøft år for reiselivet

2020 har kommet som et sjokk på mange, men blant de hardest rammede finner vi nettopp reiselivsnæringen. Av natur har reiselivet vært sårbart for uforutsette hendelser og endringer i det globale bildet.  Heldigvis ser vi en omstillingsdyktig næring lokalt, som jobber på spreng for å komme seg gjennom de tøffeste periodene. I Fauna er vi veldig stolte av våre lokale aktører!

Fremover vil det være fokus på hvordan vi utvikler næringen i en positiv retning, på tross av en utfordrende situasjon. Gjennom nyere markedsinnsikt opplever man at tilreisende oftest vektlegger blant annet godt opplevelses- eller aktivitetstilbud, gode matopplevelser og godt transporttilbud, når de skal velge reisemål. 

Hva blir vårt neste veivalg?

Nå ønsker vi å kalle inn næringen til dialog for å finne den beste veien inn til å få de rette strategiske satsingsområdene for Fauske. Vi vil blant annet oppfordre til diskusjon knyttet til hvordan vi fremover bør organisere reiselivet for å skape et sterkt samhold i næringen. 

Bedrifter, aktører, organisasjoner, lag og foreninger som har
reiselivskunder som en av sine målgrupper oppfordres til å delta på dette orienterings- og dialogmøtet. 

BLI MED PÅ MØTE

Onsdag 9. desember - kl. 12:30

Aktører innen Opplevelser, overnatting og transport kalles inn til møte allerede onsdag 9. desember. Møtet starter kl. 12:30. 

TRYKK HER FOR Å DELTA PÅ MØTET

Onsdag 16. desember - kl. 12:30

Aktører innen Restaurant- og matopplevelser kalles inn til møte onsdag 16. desember. Møtet starter kl. 12:30.

TRYKK HER FOR Å DELTA PÅ MØTET

Daglig leder i Fauna, Kristian Amundsen.