Enda mulig å søke BIO-midler

Trenger ansatte ved din bedrift kompetanseheving? Fylkeskommunen har  ennå søkbare midler igjen for bedriftsintern opplæring.

Om BIO-midlene

Nordland fylkeskommune har gjennom regionreformen fått ansvar for virkemiddelordningen Bedriftsintern opplæring (BIO-midlene). På grunn av koronakrisen utgjorde årets midler til BIO-ordningen hele  17 millioner kroner.

Fylkesråd Hild-Marit Olsen. - Det er til nå bevilget om lag 12 millioner kroner. Selv om ikke alle innkomne søknader er behandlet ennå, betyr det at det ennå er søkbare midler til bedrifter i Nordland. Her er det bare å se muligheten og hive seg rundt å søke, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Hild-Marit Olsen (Ap).

Les mer om ordningen her

 


Kontaktinformasjon:

Fylkesråd for utdanning og kompetanse Hild-Marit Olsen, mob 924 17 916