Ny krisepakke fra regjeringen

Regjeringen kom sist uke med nye forslag til tiltakspakker for næringslivet, kommuner og sårbare grupper. Totalt er det satt av 17,7 milliarder kroner.

 

Kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall

Regjeringen har satt av 5 milliarder kroner til ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall fra september til februar 2021. Kravet for å komme inn under ordningen er en omsetningssvikt på 30 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Ordningen konkretiseres videre,

 

 • For september og oktober vil bedrifter kunne få dekket inntil 60 prosent av sine faste, uunngåelige kostnader.

 

 • For november og desember settes kompensasjonsgraden til inntil 70 prosent.

 

 • Ordningen skal forvaltes av Brønnøysundregistrene og kan søkes på over nyttår. Søknaden må bekreftes av revisor og regnskapsfører før den sendes inn. Kostnadene for dette vil delvis bli kompensert av ordningen.

 

 • Utbetalingen er begrenset oppad til 50 millioner kroner. Det vil bli avkortning for utbetalinger over 30 millioner kroner.

 

Kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell.

Det settes av 480 millioner kroner til kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell. Ordningen konkretiseres videre,

 

 • Bedrifter kan søke fast beløp per arbeidstaker på 800-1000 kroner, per arbeider per døgn.

 

 • Ordningen gjelder fra 1. november til 28. februar.

 

 • Regjeringen arbeider med hvem som skal forvalte denne ordningen.

 

Kompensasjonsordning for store publikumsåpne arrangementer.

Det settes av 300 millioner kroner til kompensasjonsordning for store publikumsåpne arrangementer. Ordningen konkretiseres videre,

 

 • Arrangementer må ha regional eller nasjonal verdi.

 

 • Påløpte kostander må knyttes til arrangementet, inklusive lønnskostnader.

 

 • Ordningen vil dekke 60 prosent av faktisk underskudd per arrangement.

 

 • Støtten vil bli utbetalt som tilskudd, der 20 prosent av tilskuddet gis med betingelse om at arrangøren avholder et lignende arrangement i fremtiden.

 

 • Innovasjon Norge skal forvalte denne ordningen.

 

I tillegg ble følgende tiltak foreslått,

 

 • 7,3 milliarder til kompensasjon til kommuner og fylker for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien

 

 • 1 milliard kroner til helsesektoren, blant annet til å etablere et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr.

 

 • 1 milliard kroner til videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær frem til 31. mars 2021.

 

 • 700 millioner kroner til videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen frem til 31. mars 2021.

 

 • 1 milliard kroner for åta høyde for midlertidige flyrutekjøp også i 2021.

 

 • 250 millioner kroner til bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter

 

 • 195 millioner kroner til videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til koronapandemien frem til 30. juni 2021, og doble kvoten med omsorgspenger i 2021.

 

 • 158 millioner kroner til tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene.

 

 • 120 millioner kroner til karantenehotell for å redusere risikoen for importsmitte.

 

 Forslagene over behandles i Stortinget.

Spørsmål og svar for norske bedrifter om koronautbruddet

På regjeringen.no vil dere finne spørsmål og svar for norske bedrifter om koronautbruddet besvart av Nærings- og fiskeridepartementet.

Kontakt for mer info:

Fauna KF og Fauske Næringsforum følger arbeidet med kompensasjonspakken tett sammen med bla Bodø Næringsforening og BRUS, og videre i samarbeid med Storting, regjering og andre interesseorganisasjoner for å påse at pakken blir så treffsikker som mulig. Er det noe vi kan bistå med er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

 

Kristian Amundsen                                        Trine Stenvold

Daglig leder                                                       Daglig leder