Seks bedrifter får støtte fra næringsfondet

Audun Jonassen i Perfect Line AS har fått innvilget støtte til silketrykkeri som èn av seks mottakere av covid-19-midler gjennom Fauske kommune næringsfond

Covid-19-midler

I utfordrende tider med omstillingsbehov, viser næringslivet i Fauske evne til endring og stå-på-vilje. Selv med korte frister for å søke støtte til etablering eller omstilling, klarer bedrifter i Fauske å skape aktivitet og ta tak i mulighetene, tross en vanskelig situasjon.

Derfor er det flott at formannskapet i Fauske kommune har godkjent tilsagn på seks søknader, i møte 20. oktober 2020. Samtlige søknader var levert innen fristen 30.september. I korthet betyr det at ti bedrifter i Fauske mottatt støtte av fondsmidlene, til nå.

Hvem har fått støtte?

Søkere som fikk støtte av covid-19-midler i denne omgangen er;

Nord Norsk Finans AS – etablering av fiskemottak i småskala og produksjon-/salgslokale, samt innkjøp av utstyr. Inntil 300.000 kroner

Nye Sulitjelma Gruver AS – støtte til forberedende konsesjonsarbeid. Inntil 309.200 kroner.

Nordland Personbefordring AS – støtte til innkjøp av vaskerobot for klinisk vask av syketransportbil. Inntil 63.800 kroner.

Hjerteinord AS – etableringstilskudd. Inntil 72.500 kroner.

Fauske Næringsforum – støtte til kursrekke for utvikling av netthandel. Inntil 152.950 kroner.

Perfect Line AS – støtte til investering av silketrykkeri. Inntil 300.000 kroner.

Tredje søknadsrunde

Fortsatt gjenstår noe midler til fordeling. Frist for å søke er 4. november og søknadene vil bli behandlet i Formannskapet 24. november.

Det er viktig å sette seg inn i søkekriterier, slik at søknaden omfatter emner som er søknadsberettiget. Du kan lese mer om det her på hjemmesida til Fauna.

Søknad sendes som før inn via regionalforvaltning.no. Fauna bistår med rådgiving, både når det gjelder etablering, entreprenørskap, bruk av portalen Regionalforvaltning, søknad og annet.

Ta kontakt med Heidi Zakariassen, som er rådgiver på området, på tlf. 99868506 eller heidi@faunakf.no.