Nyttig bransjemøte for butikkene

Tirsdag 22. september gjennomførte Fauske Næringsforum et bransjemøte for butikkene i Fauske Handelsstand

Fauske Næringsforum inviterte til bransjemøte for butikkene i Fauske Handelsstand og hadde et interessant og utbytterikt møte.

Daglig leder i Fauna, Kristian Amundsen var til stede på møte og fikk informert forsamlingen om status, tanker og visjoner for fremtiden i Fauske. 

Næringsforumet hadde invitert senterlederne fra hhv. Krokdalsmyra og Amfisenteret, Uwe Johansen og Ann-Mari Zahl, som begge la frem status og situasjon for sentrene.

I løpet av bransjemøtet kom det mange gode innspill som vi tar med oss videre.