Tilskudd til bedrifter

Formannskapet i Fauske har vedtatt rådmannens forslag om støtte til fire foretak.

Tildeling av ekstraordinære fondsmidler

I forbindelse med Covid-19-pandemien, har myndighetene bidratt med støtteordninger til kommunene, fordelt via fylkeskommunene. Fauske kommune fikk i overkant av 1,9 mill til rådighet, og har nå gitt tilsagn på fire søknader på til sammen 525 tusen kroner. Midlene skal bidra til utvikling eller oppstart av nye bedrifter.

Midlene som er til disposisjon, har kort søknadsfrist, men det var likevel noen som var klare til å søke i løpet av få dager. Fauna har tro på at de tildelte midlene vil skape ny aktivitet og gi arbeidsplasser i kommunen. 

Tildelingene er som følger:

Arctic Sapphire AS: 285.131 kroner

Fjellfarer AS: 155.000 kroner

Stig-Bjørnar Karlsen ENK: 10.000 kroner

Mor Mosti ENK: 75.000 kroner

Fortsatt gjenstår nesten 1,4 mill til disposisjon. Fauna oppfordrer bedrifter eller etablerere til å søke, dersom de er kandidater for det.