Matauk ønsker tett dialog med landbruksnæringen

Søker bønder i etablering og omstillingsfase.

Matauk

Matauk er prosjektet som ser på hvordan vi kan stimulere og inspirere aktører til å ta ut potensialet i eget bruk gjennom videreforedling, økt eller endret produksjon. 

Vi ønsker å bidra til nyetableringer og vellykkede generasjonsskifter. Prosjektet er en arena for innovasjon og utvikling og nå oppfordres primærprodusenter i landbruket og reindriftsutøvere til å ta kontakt. Vi er spesielt interessert i kontakt med aktører som er i en fase der de vurderer eller ønsker å lære mer om:

- Videreforedling av mat og levering av kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer
- Utvikling av matopplevelser
- Utvikling av en tilleggsnæring
- REKO-Ringen
Inn på Tunet-tiltak
- Kompetansehevende tiltak innenfor landbruket

Vi tar gjerne en prat, og er svært interessert i å høre på deres planer. 

For kontakt med prosjekt Matauk:


Jørgen Kaasen Engen - Prosjektleder

Tlf.: 95 85 31 24

Epost: jorgen@faunakf.no