Prosjektlederforum

Torsdag ble det avholdt prosjektlederforum hos Fauna

Torsdag samlet flere prosjektledere seg for å presentere, samt ta opp sentrale temaer i prosjektene sine. 

For oss er det fint å kunne høste erfaring fra andre, samt hente inspirasjon fra flere som jobber med prosjekter i Salten. Selv om vi kommer fra ulike kommuner, så er vi felles om at vi ønsker å utvikle vår region. I tillegg så ligger det et stort potensiale i å kunne samarbeide på tvers av grensene. 

Når vi nå har fått gjennomført det første av forhåpentligvis flere møter i prosjektlederforumet, så hviler det ingen tvil om at det finnes mye engasjement i kommunene våre.

I dagens samfunnsutvikling ser vi at bedrifter og markeder står overfor store endringer, og utfordringer som man ønsker å ta tak i. I prosjektlederforumet håper vi å kunne, i tillegg til å utvikle våre egne prosjekter, være med på å bidra til å finne nøkkelen til de positive endringene.

Vi takker for møtet, og ser frem til neste forum som vil være i Beiarn i September. 

- Jørgen Kaasen Engen - 

Prosjektleder Fauna