Bør matsikkerhet stå i fokus?

Står man i fare for å miste kunnskapen om samspillet med naturen gjennom de ulike sesongene?

Matauk

For en snau måned siden kom Ranablad med noen helgetanker fra seniorforskere ved Nordlandsforskning, rundt selvforsyning og produksjonen av lokal mat.

Tiden vi er inne i får fram to ytterpunkter på meningsskala om nasjonens plass i verden: Skal vi isolere oss og fokusere på vårt eget behov for ressurser; eller skal vi åpne opp enda mer siden vi er så avhengig av hverandre globalt?

Videre skrives det at koronakrisen kan bidra til at vi nå tenker nytt om gamle spørsmål. For å finne svar på disse kan vi se både fremover og bakover i tid. For forskerne er det viktig å få frem at kulturarven består av mer enn bygninger eller redskap som kan beundres på museum. Den består også av praksiser og kunnskap som må holdes i hevd, derav utnytting av de lokale ressursene. 

Til slutt poengteres det at skal man ha matsikkerhet her i Nordland så er matproduksjon noe som må gjøres hele tiden, også når det ikke er krise.

Hele meningen kan leses på: https://www.ranablad.no/selv-om-vi-far-kjopt-billigere-frukt-gronnsaker-og-kjott-fra-andre-land-sa-kan-det-vare-en-god-ide-a-vare-selvforsynt/o/5-42-680011?key=2020-05-25T07%3A06%3A42.000Z%2Fretriever%2F4620bc1d8805789472096662a44e0aa1a9a4d6b8&fbclid=IwAR1HAGkeuH94GY4Ezsz0bulB6k0tPAD4RcFufLs6zbKzQRJfI3uy2FIB-tg