Gårdsidyll

På Stemland Gård kommer nytt liv til, selv om det er spesielle tider.

Matauk

Nytt liv på gården

Selv om vi er inne i en spesiell tid, lar ikke nytt liv vente på seg. For Valnesfjord-bonden Kim Børge Johansen byr sesongen vi er inne i nå på lange våkenetter og en stor pågang av nye lam og kalver. 

For Johansen har det foreløpig vært en grei sesong, og han har fått flere kalver og mye lam. Derimot har det blitt lite råmelk, og det har vært større behov for tilleggsfôring av lammene. Når ei søye får større kull, gjerne fler enn to, eller har for lite råmelk grunnet andre komplikasjoner, er man nødt til å gi tilleggsforing og råmelk gjennom flaske eller sonde. 

Dette byr på noe man gjerne kan kalle for en uvanlig døgnrytme.

- Det er svært hektisk i perioder. Vi er hver andre time i døgnet inne i fjøsen for å ha tilsyn, samt gi melk eller fôr til lammene. 

Så lenge snøen faller i midten av mai, så ser det ut til å bli en utfordrende vår for bøndene i nord.

- Det har blitt en sen vår. I fjor var lammene på beite 10. mai. Det er ikke sjans for det i år. 

For Kim Børge Johansen har det vært en travel vår

For Kim Børge Johansen har det vært en travel sesong så langt

Godt samarbeid med barnehage

Kopplammene er langt fra de eneste dyrene på gården til Johansen. 

- Her er det mange dyr. Vi har ammeku, sau, hund og katt. I tillegg har barnehagen høns, hest, kanin og marsvin. 

For like i nærheten, bokstavelig talt et steinkast unna, ligger Stemland Gårdsbarnehage. 

- Vi har et svært tett samarbeid med gårdsbarnehagen. De kommer med fjøsgrupper jevnlig for å hilse på dyrene og for å få oppleve hvordan vi tar vare på dyrene, samt hvordan et dyrs oppførsel er av natur når de har fått en unge. Barna skal lære seg tegn dyrene viser og ha respekt for dyrene. 

I disse dager kommer fjøsgruppa kl. 9 hver morgenen for å gi lammene mat, og de er med på veiing og merking. Også her er bøndene nødt til å ta hensyn til smitteverntiltak.

- Vi har trygge rammer for barna. Ettersom barnehagen følger rutiner der et og et barn kommer inn i fjøsen, så får ungene også en ekstra spesiell alenetid med dyrene. Dette setter de pris på. 

Stemland Gårdsbarnehage er ofte på besøk i fjøset

Stemland Gårdsbarnehage er ofte på besøk i fjøset

Lite påvirket av corona-epidemien

Bøndene har allerede krav om god hygiene og renhold i fjøsen. For Johansens del betyr det at de påvirkes minimalt av nye smitteverntitak utenom besøk.

- Det er kun i forbindelse med menneskelig kontakt at vi ser en vesentlig endring. 

Kronefallet har derimot gjort det dyrere å drifte

- Ettersom verdien på krona har gått ned, så ser vi naturligvis at det har blitt dyrere å drifte gården. Utstyr som vi må importere koster mer enn de pleier å gjøre. 

Lokal mat, viktigere enn noen gang?

For Johansen og hans familie handler det nå om å holde seg friske og drive gården videre inn i sommersesongen. Den lokale matproduksjonen, selv om den går som den pleier, har nok aldri vært viktigere. 

Fauna og prosjekt Matauk ønsker alle bønder lykke til med sesongen, og vi oppfordrer alle forbrukere til å benytte seg av lokale tilbud, som det bare blir fler og fler av.

For kontakt med prosjekt "Matauk"

Kontakt: Jørgen Kaasen Engen

Mob: 95 85 31 24

Epost: jorgen@faunakf.no

Lammesesong
Det har vært store mengder lam som har blitt født på Stemland Gård denne sesongen
Kalving
Kalver har det også blitt flere av