Utvidet støtte til landbruksnæringen

For å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for bedrifter knyttet til landbruket, vil Innovasjon Norge utvide rammene for støtte til investeringer, bedriftsutvikling og vekst.

Matauk

Tiltakene som nå iverksettes retter seg særlig mot to områder; bedrifter som har tapt marked og omsetning som følge av korona-pandemien, og bedrifter med investeringsprosjekter som har fått betydelige kostnadsøkninger som følge av fallet i kronekursen. 

- Innovasjon Norge forvalter ordninger over jordbruksavtalen som er skreddersydde for å utvikle landbruket. Mange av tilleggsnæringene i landbruket opplever nå utfordringer som følge av at de vanlige salgsakanlene er borte eller at tjenester må stenges ned midlertidig. Jeg er glad for at virkemiddelbruken tilpasses slik at den møter de utfordringene som deler av næringen står ovenfor nå, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

- Innovasjon Norge skal bidra til å utvikle norsk landbruk, også i vanskelige tider som nå. Tiltakene vi innfører for landbruk og landbrukstilknyttede bedrifter inngår som en del av den ekstrainnsatsen som nå iverksettes for norsk næringsliv i forbindelse med Korona-pandemien, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. 

For mer info besøk Innovasjon Norge