Nordland Fylkeskommune åpner hjelpetelefon

Nordland Fylkeskommune åpner 20.04 en hjelpetelefon for bedrifter og selvstendig næringsdrivende i Nordland.

Nordland fylkeskommune har gått sammen med innovasjonsselskapene Kunnskapsparken Bodø, Egga Utvikling og Kunnskapsparken Helgeland for å åpne hjelpetelefonen. Det er eksperter i disse kunnskapsmiljøene som betjener telefonen og svarer på spørsmål.

- Hjelpetelefonen skal ikke drive saksbehandling på vegne av enkeltbedrifter overfor NAV, Innovasjon Norge eller andre aktører. Vi skal derimot være en veiviser for de som trenger hjelp til å navigere i jungelen av koronatiltak som er innført de siste ukene, for eksempel når det gjelder permitteringer, kontantstøtte for bedrifter, garantiordninger og finansiering av utvikling og innovasjon, sier seniorrådgiver og prosjektleder i Kunnskapsparken Bodø, Pål Ove Henden.

Telefonen åpnes mandag 20. april, og vil være åpenhverdager fra 9-15.

Telefonnummeret er: 400 18 656

For mer info, besøk NFK på: https://www.nfk.no/aktuelt/hjelpetelefon-for-naringsliv-i-koronakrise.1031199.aspx