Tiltakspakker fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har fått økte rammer for å styrke bedrifter og innovative gründere som har potensiale for vekst etter koronakrisen er over.

Webinar

Fredag 17. april kl. 14.00 inviterer Innovasjon Norge til webinar hvor de presenterer tiltak som er særlig rettet mot reiselivet.

Her får du mer informasjon om hva de kan tilby reiselivsbedrifter og opplevelsesnæringer fremover.

Klikk her for å delta på webinaret.

Innovasjon Norge har også fått økte rammer for å styrke innovative gründere og oppstartsbedrifter som har potensiale for vekst.

Mandag 20. april kl. 14.00 inviterer Innovasjon Norge til webinar hvor de presenterer tiltak som er særlig rettet mot gründere og oppstartsbedrifter.

Her får du vite mer om hva de kan tilby deg som gründer i en oppstartsfase.


Klikk her for å delta på webinaret 

I tillegg ønsker Fauna å informere om Inovasjon Norges seminar knyttet til merkevarebygging for havnæringen:

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/kontorer-i-Norge/nordland/arrangementer/seminar-merkevarebygging-for-havnaringen/